Kontakt

 

Warszawska 119

17-200 Hajnówka

tel. 85 6832067; 0 608747758

janczuk@noclegizubr.pl

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1996r Nr.1956

NIP 543-124-31-93

REGON 050461831

Konto bankowe  Nr 89  1020 1332 0000 1102 0031 9129 PKO Bank Polski

 

 

 
Polecamy www.nawozyekologiczne.pl